Impulse Festival w/ Zarkoff - 5€

Ulaznice se dostavljaju putem e-maila na adresu koju upisuješ ovdje prije nastavka na ekran naplate. Maksimalan broj ulaznica koje možeš kupiti je 6. Udruga 4 KROZ 4 ne odgovara za štetu nastalu krivim upisivanjem e-mail adrese ili zbog nemogućnosti isporuke ulaznice uzrokovane tehničkim problemima sa strane davatelja e-mail usluge. Ulaznicu čuvaj na sigurnom mjestu do dana događanja za kojeg ulaznica vrijedi.


Ako imaš reklamacije, pritužbe na uslugu i pitanja uputi ih na adresu e-pošte: udruga@4kroz4.org